Rekkefølgje på røyr til blodprøvetaking

Rekkjefølja er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.

​​​​​​​​​​Tilrådd rekkefølgje på rør ved venøs prøvetaking (venepunksjon):

rør til prøvetaking
  

Rekkjefølgje

Prøvetakingsrøyr​

Farge​kode på korken

1

Na-citratrøyr til koagulasjon

Lys blå

2

Serumrøyr med eller utan koagulasjonsaktivator
Serumrøyr med eller utan gel

Gul/Raud

3

Heparin-røyr med eller utan gel

Grøn

4

EDTA-røyr med eller utan gel

Lilla/Kvit

5

Senkningsrøyr

Svart

6

Andre røyr

 


Røyr til blodkultur skal alltid tas først.    
 

Tilrådd rekkjefølgje på røyr til kapillær prøvetaking (hudpunksjon):
1. Røyr som er tilsette EDTA / hematologi
2. Røyr utan tilsetjing / røyr med gel

Handbok prøvetaking

Blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/blodprovetakingBlodprøvetakingVenepunksjon / venøs prøvetaking29.06.2016 22:00:00
Pasientførebuinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/pasientforebuingPasientførebuing30.06.2016 13:47:20
Pasientidentifikasjon og merking av prøvarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/pasientidentifikasjon-og-merking-av-provarPasientidentifikasjon og merking av prøvarTa prøve av rett pasient og merk prøven korrekt.30.06.2016 13:49:59
Prøvar som blir avvistehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/provar-som-blir-avvistePrøvar som blir avvistePrøvar som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava, blir avviste. Kriterium som skal føre til at ein blodprøve blir avvist:01.07.2016 06:52:44
Prøvebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/provebehandlingPrøvebehandlingDei fleste laboratoriekomponentane blir analyserte i serum. For å få serum må blodprøven takast på gelrøyr eller røyr utan tilsetjing, og prøven må sentrifugerast.30.06.2016 14:00:29
Rekkefølgje på røyr til blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/rekkefolgje-pa-royr-til-blodprovetakingRekkefølgje på røyr til blodprøvetakingRekkjefølja er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.30.06.2016 13:55:46
Smittefarehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/handbok-i-blodprovetaking/smittefareSmittefareAlt biologisk materiale skal behandlast som smittefarleg. Ved kjend blodsmitte hos pasienten skal rekvisisjonen og blodprøvane merkjast med gult.01.07.2016 06:55:07


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.