Lab-info: Urin-Monovette skal nyttast til alle generelle urinanalyser

Universal container, glas med kvit kork, til generelle urin- og rusmiddelanalysar utgår. Bruk i staden Urin-Monovette, spesialbehaldar med gul kork utan tilsetting.

​Urin-Monovette med gul kork utan tilsetting kan ein bestille frå Analyseoversikten.no.
Røyret finn ein under «06 Prøverør for urin».


Prøvehandtering:
Ingen endringar frå dagens rutine.

For legekontor som leverer urinanalysar i esker, ber vi om at det vert sett ein strikk rundt eskene for at urinprøvene ikkje skal detta ut.


Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktperson for ytterlegare informasjon: Hege Lid
Telefon: 55 97 31 04
E-post: hege.lid@helse-bergen.no