Lab-info: PTH er meir haldbar i serum enn tidligare vist

Nye forsøk ved Hormonlaboratoriet har vist at PTH er meir haldbar i serum enn tidligare vist.

Prøvehandtering:

Prøve tas på røyr med gel.
Sentrifuger og separer serum frå gelrøyr til plastrøyr innan 1 time etter prøvetaking.

Haldbarheit:

Serum skilt frå gel har følgjande haldbarheit:

  • Romtemperatur: 12 timer
  • Kjøleskap (2-8°C): 4 dagar
  • Frys (-20°C): 2 månader

For rekvirentar med henteteneste:

Serum til PTH kan bli sendt ved romtemperatur.
Prøven kan stå i kjøleskap over natt før henting neste dag.

For rekvirentar med postsending:

Serum til PTH kan bli sendt saman med fryseelement.
Ved lang transporttid, eller dersom prøven ikkje når Hormonlaboratoriet innan fire dagar, må prøven sendast frossen.


For meir informasjon, sjå www.analyseoversikten.no  eller ta kontakt med kontaktperson (sjå nedanfor)


Ansvarleg avdeling: Hormonlaboratoriet
Kontaktperson: Astrid Torvestad, fagbioingeniør (praktisk/teknisk). Avdelingssjef Jørn V. Sagen (medisinsk fagleg).
Telefon: 55 97 43 80 (praktisk/teknisk), 55 97 78 11 (medisinsk fagleg)
Epost: hormonlaboratoriet@helse-bergen.no