Lab-info: Pakkeforløp for kreft for patologi i DIPS Interactor

Frå 01.11.18 vil registrering av «Pakkeforløp for kreft» i DIPS Interactor bli endra.

Tidlegare blei «Pakkeforløp for kreft» bestilt på følgande måte:

NYTT: I staden må «Hastegrad» - «Pakkeforløp kreft» brukast ved å trykke på «klokkesymbolet» (rød ramme):

Informasjon er og lagt til under «Tilleggsopplysninger».

Ansvarleg avdeling: Laboratorieklinikken
Kontaktperson: Kristin Haagensen, markedskonsulent for primærhelsetjenesten
Telefon: 55 97 78 81
E-post: kristin.haagensen@helse-bergen.no