Lab-info: Oppdatering av patologi rekvisisjonsskjema for eksterne rekvirentar

Avdeling for patologi har oppdatert følgande patologi rekvisisjonsskjema:

Følgeskjema for avdød_autopsirevisisjon (pdf)Rekvisisjonsskjema for Biopsi (pdf) Rekvisisjonsskjema for Cytologi (pdf) Rekvisisjonsskjema for Cytologi Non Gyn (pdf)

Pdf-dokumentet fyllast ut på PC,  skrivast ut og leverast med prøven.

NB! Skjemaet kan ikkje lagrast på PC

Vi ønskar i hovudsak maskinskrivne rekvisisjonar pga. pasientsikkerheit. Om handskrift må nyttast, ver vennleg å skrive tydeleg.

NB! DIPS-brukarar skal nytte patologi blankettar i DIPS, så langt det er mogleg.