Lab info: Nytt transportmedium for fecesprøver til mikrobiologiske undersøkingar

Transportmediet som blir brukt til tarmpatogene bakteriar blir endra frå røyr med grøn kork til røyr med blå kork.

Restlager av transportmedium med grøn kork kan framleis nyttast, men desse blir ikkje lenger levert ut ved ny bestilling.

 
Det blir ingen endring i metode for prøvetaking eller oppbevaring.
Transportmediet skal oppbevarast i romtemperatur før prøvetaking. Når prøven er tatt skal den stå i kjøleskap fram til sending.
 
Det nye transportmediet vil etter kvart kunne brukast til PCR-diagnostikk av tarmpatogene virus og giardia og er difor eit ledd mot bedra fecesdiagnostikk.
 
Eige informasjonsskriv vert sendt i forkant av dette.
 
Ansvarlig avdeling: Mikrobiologisk avdeling
Kontaktperson: Bergljot Austrheim eller Randi Monsen Nygaard
Telefon:  55975542 / 55974619
Epost: bergljot.austrheim@helse-bergen.no; randi.monsen.nygaard@helse-bergen.no