Lab-info: Nytt prøvemateriale til analyse av p-homocystein

LKB tar i bruk Litiumheparin-plasma til analyse av homocystein frå 15. april 2016. Ver venleg og bestill nye røyr før denne dato på nettsidene til analyseoversikten.

​​Her bestiller du nye røyr

Prøvetaking:
• Røyr tilsett Litiumheparin og gel

             * Grøn kork med gul ring (vacuette) eller lysegrøn kork (vacutainer).

rør med kryss.jpg     

erstattast med

reagensrør.jpg 

Prøvehandtering:

Ingen endringar frå dagens rutine.

Husk å sentrifugere Litiumheparin-røyret innan 30 min etter prøvetaking.
Om prøva skal sendast som post er det ønskeleg at plasma blir fordelt til eit sekundærrøyr. Dette då lekkasje frå gel kan gje opp mot 10 % for høg svarverdi.

Klikk her for meir informasjon om analysa


Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktperson for fagleg informasjon: Fagbioingeniør Linda Fagerland
Telefon: 55 97 32 51
E-post: linda.fagerland@helse-bergen.no