Lab-info: Nye serumrøyr med gel frå 10.10.2016

BD Vacutainer serumrøyr med gel (gul kork) erstattar Greiner Vacuette serumsrøyr med gel (raud kork).

Årsak til endringa er knytt til analysering av s-Mg (sjå Lab-info datert 25.07.2016)

Bilde av prøverør. Foto

Ver venleg å bestille nye serumrøyr m/gel så raskt som mogleg frå www.Analyseoversikten.no

Prøvehandtering: Same handtering som for serumrøyr med gel som nyttast i dag. 

Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktperson: Hege Lid
Telefon: 55 97 31 00
E-post: LKB@helse-bergen.no