Lab info: Nye rutinar for postsending av biologisk material frå 1. januar 2018

Ny nasjonal transportavtale med posten er inngått for å ivareta sending av biologisk materiale. Frå 1. januar må biologisk materiale bli sendt som ekspress over natt. Bestill konvoluttar m/fraktetikett før sending.

​​Brune prefankerte konvoluttar må ikkje bli brukt etter nyttår.
Transporttida blir for lang og prøvematerialet for gammalt.

brun konvolutt

Rekvirentar som sender prøver til Haukeland universitetssjukehus må snarast mogleg:
Bestill nye konvoluttar med tilhøyrande fraktetikettar på www.analyseoversikten.no. Fraktetikettar er gyldig 6 månader frå utskriftsdato/bestilling.
 

Merk at det er 2 ulike fraktetikettar:

 
Sending MANDAG til og med TORSDAG er merka med F1 på fraktetiketten:
Sending FREDAG er merka med FL1 på fraktetiketten:
Fraktetikettar skal klistrast på konvolutt før levering til næraste poststad (sjå frist for innlevering på næraste postmottak: www.Posten.no/kart).

Dei nye konvoluttane rommar fleire prøvar enn tidligare.
Alle prøver må ha transporthylse før dei blir lagt i konvolutten.
Avføringsprøvar skal i tillegg bli lagt i lukka plastpose (bestill frå www.analyseoversikten.no). Alle prøver til dei ulike laboratoria på Haukeland skal sendast i same konvolutt/ pakke.
 
 

Fleire konvoluttar som er festa saman (inntil 4 Kg),
kan ha ein og same fraktetikett.:

samleetikett


Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktpersoner: Hege Lid/ Merethe Nygård
Telefon: 55 97 31 04/ 55 97 78 81 eller mobil 954 22 394
Epost: hege.lid@helse-bergen.no/ merethe.nygard@helse-bergen.no