Lab-info: Nye metodar for analyse av GAD-antistoff og IA2-antistoff

Frå 01.02.18 vart det innført nye metodar for analyse av GAD- og IA2-antistoff.

Indikasjon: GAD- og IA2-antistoff blir brukt (oftast saman) i utgreiing ved mistanke om autoimmun diabetes mellitus.

Nye referanseområde:
GAD-antistoff: < 5 u/mL

IA2-antistoff: < 7,5 u/mL

Tolking av resultat:
Analysane har primært ei kategorisk tolking (positiv/negativ). Absolutte titer-verdiar bør tilleggas mindre vekt. Referansegrensene vil få høgare talverdiar enn tidlegare og dei absolutte verdiane vil bli høgare ved dei nye metodane.

Ved spørsmål om tolking kan Hormonlaboratoriet kontaktas.

Prøvetaking og haldbarheit:
Det vil ikkje bli endringar i prøvetaking og haldbarheit.

For meir informasjon, sjå www.analyseoversikten.no eller ta kontakt med kontaktperson (sjå nedanfor)


Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet
Kontaktperson: Marte Grøsvik, fagbioingeniør (praktisk/teknisk). Avdelingssjef Jørn V. Sagen (medisinsk fagleg)
Telefon: 55 97 43 80 (praktisk/teknisk), 55 97 78 11 (medisinsk fagleg)
E-post: hormonlaboratoriet@helse-bergen.no