Lab-info: Ny analyse Immunologisk seksjon AIT: F-Actin

Frå 15.03.2018 erstattar anti- F-actin analysen anti-glatt muskulatur då den er meir sensitiv og spesifikk.

Indikasjonar:

• Utgreiing av leversjukdommar
• Autoimmun hepatitt
• Primær biliær cirrhose


For prøvetaking, referanseområde og tolking av funn, sjå Analyseoversikten

Ansvarleg avdeling:
Immunologi og transfusjonsmedisin

Kontaktperson:
Lynette Wilfred, fagbioingeniør (praktisk/teknisk).
Konstituert seksjonsoverlege Silje Helland Kaada (medisinsk ansvar)
Telefon immunologisk laboratorium: 55 97 46 38