Lab-info: Mellombels stans i analyseringa av TRAS og østradiol 18/1-20/1

Det blir mellombels stans i analyseringa av TRAS og østradiol 18.01.17-20.01.17.
 

Dette skuldast installering av nye program kobla til analyseinstrument. Det vil resultere i forseinka svarutgjeving på opptil 5-7 dagar.