Lab-info: Lab-info blir heretter publisert i Analyseoversikten

Lab-info, blir heretter publisert i Analyseoversikten. Alle som registrerer e-postadressa si i Analyseoversikten, vil få eit elektronisk nyheitsbrev når nye Lab-info blir publisert.

​Lab-info blir publisert under fana «Lab-info» på framsida av nettsida.

  • Lab-infoarkivet inneheld Lab-info i kronologisk rekkjefølgje etter publiseringsdato.
  • Lenkje til Lab-info vil også vere synleg på sida til aktuell analyse.

Se PDF.


Påmelding elektronisk nyheitsbrev:
Skriv inn e-postadresse i fana «Lab-info» på Analyseoversikten.
Viktig: Ved påmelding vil du få ein e-post som ein må bekrefte før påmeldinga er registrert.
Sjekk i andre filter i e-postkassa dersom e-posten ikkje kjem i innboksen.

Ansvarleg avdeling: Laboratorieklinikken
Kontaktperson: Kristin Haagensen, marknadskonsulent for primærhelsetenesta
Telefon: 55 97 78 81/ 95 42 23 94
E-post: kristin.haagensen@helse-bergen.no