Lab-info: Gangliosidiantistoff-gruppa blir utvida med GD1b-antistoff

GD1b –antistoff kan brukast som eit hjelpemiddel i differensieringa av autoimmune, perifere nevropatiar. Gangliosidantistoff blir også brukt som terapikontroll ved nevropatiar.

Gangliosid er glykolipid som er uttrykt i cellemembranen. Mengde og type gangliosid vil variere i ulike nervevev:
GM1 dominerer i motorisk nervevev
GQ1b dominerer i kranial motorisk nervevev
GD1b dominerer i sensorisk nervevev

Perifere nevropatiar der gangliosidantistoff kan påvisast:

​Perifer nevropati​Gangliosidantistoff
​Multifokal Motorisk Nevropati (MMN)​GM1 IgM
​Guillain-Barré syndrom (AMAN/AMSAN)​GM1 IgG
​Guillain-Barré syndrom med sensorisk ataksi​GD1b
​Miller-Fisher Syndrom (MFS)​GQ1b
​CANOMAD (MFS-variant med M-komponent og gangliosidantistoff)​GD1b


Referanseområde:
Negativ


Prøvemateriale og prøverøyr
0,5 mL serum
Serumrøyr m/gel.

Analyse av GD1b-antistoff kan bli bestilt på Nevro/Revma laboratoriet sin rekvisisjon.


Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktperson, medisinskfagleg: Christian Vedeler, Overlege/Professor
Kontaktperson, teknisk/fagleg: Annlaug Lotsberg, Bioingeniør
Telefon: 55 97 51 06 (medisinskfagleg)/ 55 97 51 18 (teknisk/ fagleg)
Epost: christian.vedeler@helse-bergen.no / annlaug.lostberg@helse-bergen.no