Lab-info: Endring av røyr til prøvetaking for glukagon

Frå og med 20.september går vi over til nye røyr til prøvetaking for glukagon. Dette vil medføre nye rutinar ved bestilling av røyr frå sjukehuset, samt endring i prøvetaking og handsaming.

​Det vil ikkje vere mogeleg å få dei gamle røyra frå Hormonlaboratoriet etter denne dato. 

Dei nye prøverøyra er kjøpt ferdige og viser ingen signifikant forskjell i prøvesvaret når vi samanliknar med dei gamle røyra som vi produserte sjølv. 

Det vert anbefalt å gå over til å bruke Vacuette EDTA-K3/Aprotinin 4 ml Premium (produktnummer 454261) snarast mogleg.

Bestilling av røyr:  Vacuette EDTA-K3/Aprotinin 4 ml Premium røyr kan bestillast via leverandør eller frå Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssjukehus.

Prøvetaking og handsaming: 

  • Ta prøven på kjølte EDTA-Aprotinin-røyr. Røyret må fyllast heilt ved prøvetaking.
  • Vend EDTA-Aprotinin-røyret 8-10 gonger og sett i isvatn like etter prøvetaking. 
  • Kjølesentrifuger innan 30 minutt og overfør plasma til plastrøyr. Merk røyret med Glukagon og EDTA/Aprotinin-plasma.
  • Frys ned omgåande. 
  • Plasma må sendast frose. Sjå og analyseoversikten.no for informasjon.


 

Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken, Haukeland univ. sjukehus

Kontaktperson: Avdelingssjef Jørn V. Sagen

Telefon: 55 97 43 96

Epost: jorn.sagen@helse-bergen.no