Lab-info: Endring av namn og eining på urinanalysar som blir angitt per kreatinin

Laboratorium for klinisk biokjemi har frå og med den 16. juni 2017 skifta eining og navn på alle urinanalysar der ein bereknar ratio til kreatinin. Kreatinin blir inkludert i analysenamnet og fjerna frå eininga. Endringa har ingen konsekvensar for tolkinga av analyseresultata (desse blir talmessig like), og resultat etter omlegging kan direkte samanliknast med tidligare resultat.

Bakgrunnen for dette er innføringa av Norsk laboratoriekodeverk (NLK). Hensikta med NLK er at ein skal få eins benevning ved rekvirering og svarrapportering av laboratorieanalysar i Norge. Alle elektroniske system for rekvirering og svarrapportering vil bli oppdatert, men dersom ein nyttar papirrekvisisjon må ein bruke gammalt analysenamn ved rekvirering, inntil papirskjema blir oppdatert.

Elektrolyttar

Tabell
Nytt analysenamn
​Ny eining
Tidlegare analysenamn
Tidlegare eining
​U-Kalsium/Kreatinin
mmol/mmol​ U-Kalsium
​mmol/mmol kreatinin
​U-Fosfat/Kreatininmmol/mmol​U-Fosfatmmol/mmol kreatinin
​U-Magnesium/Kreatininmmol/mmol​U-Magnesiummmol/mmol kreatinin


Proteinanalysar

Tabell
Nytt analysenamn
​Ny eining
​Tidlegare analysenamn
​Tidlegare eining
​ U-Protein/Kreatinin
mg/mmol​ U-Protein
​mg/mmol kreatinin
​U-Albumin/Kreatinin
mg/mmol​U-Albuminmg/mmol kreatinin
​U-IgG/Kreatinin
mg/mmol​U-Ig Gmg/mmol kreatinin
​U-Alfa-1-mikroglobulin/Kreatinin​g/mol​U-Alfa-1-mikroglobulinmg/mmol kreatinin


Porfyrianalysar

Tabell
Nytt analysenamn
​Ny eining
​Tidlegare analysenamn
​Tidlegare eining
​U-ALA/Kreatinin
umol/mmol
​ U-ALA
​umol/mmol kreatinin
​U-PBG/Kreatinin
umol/mmol​U-PBG
umol/mmol kreatinin
​U-Porfyrin/Kreatinin
nmol/mmol​U-Porfyriner
​nmol/mmol kreatinin
​U-Uroporfyrin/Kreatinin
nmol/mmol​U-Uroporfyrin
nmol/mmol kreatinin
​U-Heptaporfyrin/Kreatinin
nmol/mmol​U-Heptaporfyrin
nmol/mmol kreatinin
​U-Hexaporfyrin/Kreatinin
nmol/mmol​U-Hexaporfyrin
nmol/mmol kreatinin
​U-Pentaporfyrin/Kreatinin
nmol/mmol​U-Pentaporfyrin
nmol/mmol kreatinin
U-Koproporfyrin/Kreatininnmol/mmol​U-Koproporfyrinnmol/mmol kreatinin

 

Spormetall

Tabell
Nytt analysenamn
​Ny eining
Tidlegare analysenamn
Tidlegare eining
U-Kadmium/Kreatinin
​nmol/mmol​U-Cd/kreatinin ratio
​nmol/mmol
​U-Kvikksølv/Kreatinin
​nmol/mmol
​U-Hg/kreatinin ratio
​nmol/mmol
​U-Kobber/Kreatinin
​µmol/mmol​U-Cu/kreatinin ratio
​µmol/mmol
​U-Sink/Kreatinin​µmol/mmol​U-Zn/kreatinin ratio​µmol/mmol

Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktperson: Kristin Moberg Aakre
Telefon: 55973188
Epost: kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no