Lab-info: Endra referanseområde for tyreoglobulin og TBG

Referanseområdet for tyreoglobulin og TBG vil bli endra og vil være i samsvar med det som leverandøren oppgjer i sine pakningsvedlegg.

Nytt referanseområde for tyreoglobulin: < 55 ug/L

Nytt referanseområde for TBG: 14-31 mg/L 

Indikasjon:

Tyreoglobulin: Sidan tyreoglobulin er tyreoideaspesifikt er det viktig ved kontroll etter behandling for cancer thyreoidea. Sjeldnare indikasjoner er enkelte høve av medfødt hypotyreose og mistanke om thyreotoxicosis factitia. Tyreoglobulinantistoff må rekvirerast samtidig.

TBG:

Mistanke om medfødt abnorm konsentrasjon av tyroksinbindande globulin, eller ved uklare tyreoidealidingar der tyreoideahormonnivå ikkje samsvarar med tyreoideastatus

Sjå www.analyseoversikten.no for meir informasjon.


Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet
Kontaktperson: Avdelingssjef Jørn V. Sagen
Telefon: 55 97 43 96
E-post: jorn.vegard.sagen@helse-bergen.no