Lab-info: Endra referanseområde for 11-deoksykortisol og 17-OH-progesteron hjå barn

Frå 25. april 2016 vert det innført nye, og meir aldersstratifiserte, referanseområde for 11-deoksykortisol og 17-OH-progesteron hjå barn.

Dei nye referanseområda er basert på ein studie av tyske barn, og er vurdert opp mot analyseresultat frå prøvar sendt Hormonlaboratoriet.
​​​

Dei nye referanseområda ser slik ut:

11-deoksykortisol:

 • 0-1 år: <6,1 nmol/L
 • 1-6 år: <3,6 nmol/L
 • 7-12 år: <3,4 nmol/L
 • 13-15 år: <2,8 nmol/L
 • Vaksne: uendra; <5 nmol/L

17-OH-progesteron:

 • 0-1 år: <6,3 nmol/L
 • 1-6 år: <1,8 nmol/L
 • 7-12 år: <2,5 nmol/L
 • Jenter 13-15 år: <2,7 nmol/L Gutar 13-15 år: <3,5 nmol/L
 • Kvinner 16-120 år: Uendra; <2,5 nmol/L
 • Menn 16-120 år: Uendra; <5 nmol7L


 

Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet
Kontaktperson: Jørn V. Sagen, Avdelingssjef
Telefon: : 55974396
Epost: jorn.vegard.sagen@helse-bergen.no​​