Lab-info: Elektronisk overføring av patologisvar til Haraldsplass, Stavanger, Fonna og Førde

Patologisvar fra Helse Bergen overføres nå elektronisk.

​​Patologisvar på  alle prøver tatt fra pasienter tilhørende Haraldsplass, Stavanger, Fonna og Førde og som er besvart på Avdeling for patologi i Helse Bergen vil nå bli overført elektronisk rett  inn i DIPS til de sykehusene hvor pasienten er innlagt.