Lab-info: Blankett Patologi - Biopsi rekvisisjon er oppdatert i DIPS

Ny versjon av BL Patologi - Biopsi rekvisisjon er no tilgjengeleg i DIPS.

​Årsak: Feilretting og endring

I all hovudsak gjeld dette blankettens skissebibliotek ved at skissene no er alfabetisk sortert, og ny skisse «Blærehalskjertel (Transversal- / Seggitalplan» er lagt til.

Blankettfeltet som tidlegare heitte «Dato» er no endra til «Prøvedato», då det er viktig for Avdeling for Patologi i vite når prøva blei tatt.