Lab-info: Auka haldbarheit for IGF-1 og IGFBP-3

IGF-1 (Insulin-like growth factor-1) og IGFBP-3 (Insulin-like growth factor binding protein-3) er meir stabile enn tidlegare antatt og prøven treng ikkje sendast frosen.

Prøvetaking IGF-1 og IGFBP-3:

Serumrør med gel. Prøven må sentrifugerast innan 1 time etter prøvetaking.

Tabell

Forsending

Ved behov for å oppbevare prøve i kjøleskap før forsending, merk prøven med «tatt ut av kjøleskap: dato/klokkeslett», slik at haldbarheita kan kontrollerast ved ankomst laboratoriet.

NB! Unngå sending med post før helg/heilagdag grunna kort haldbarheit i romtemperatur.

For meir informasjon, sjå www.analyseoversikten.no

eller ta kontakt med

Fagbioingeniør Astrid Torvestad, praktisk/teknisk
Telefon: 55 97 43 80

Avdelingssjef Jørn V. Sagen, medisinsk fagleg
Telefon 55 97 78 11

Epost: hormonlaboratoriet@helse-bergen.no

Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi/Hormonlaboratoriet