Lab-info: Antimüllerhormon

Antimüllerhormon (AMH) er ikkje lengre fryseprøve frå og med 30. august 2016.

Prøvar til analyse av antimüllerhormon (AMH) treng ikkje lengre frysast før dei vert sendt til laboratoriet.

Nye forsøk viser at AMH er stabil i 7 dagar på avpipettert serum i romtemperatur. Prøven kan difor sendast laboratoriet med vanleg postgang.

Prøvetaking:
Røyr med gel.
Sentrifuger prøven innan 2 timar etter prøvetaking, og overfør serum til plastrøyr.
Analysevolum: 0,2 mL serum

Indikasjon:
Vurdering av ovarial reserve for å føresjå responsen på kontrollert ovarial stimulering og diagnostisering av born med forstyrringar i kjønnsutvikling. Sjå og www.analyseoversikten.no for meir informasjon.

Vi gjer merksam på at AMH berre kan rekvirerast av spesialistar innan gynekologi, endokrinologi og barne-endokrinologi.

Ansvarlig avdeling:
Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken, Haukeland univ. sjukehus
Kontaktperson: Avdelingssjef Jørn V. Sagen
Telefon: 55 97 43 96
E-post: jorn.sagen@helse-bergen.no