Lab-info: Anti-fosfolipase A2 reseptor

25.10.18 blir analysen anti-fosfolipase A2 reseptor (anti-PLA2R) innført.

​Analysen nyttast i utgreiing av nyresjukdom ved mistanke om membranøs glomerulonefritt. Autoantistoff mot anti-PLA2R er spesifikke for primær membranøs glomerulonefritt og kan sjåast hos cirka 70-75% av pasientane. Testen kan og brukast for å følgje behandlinga.
Sjå www.analyseoversikten.no  for meir informasjon.
Ansvarleg avdeling: Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Kontaktperson: Silje Helland Kaada, konstituert seksjonsoverlege immunologisk seksjon.
Telefon: 55 97 46 38
E-post: silje.katrine.helland.kaada@helse-bergen.no