Lab-info: 5-HIAA i urin

Analysen 5-HIAA (5-Hydroksyindoleddiksyre) i urin vert frå 13.06.2016 på ny utførd ved Hormonlaboratoriet.

​​Grunna analysetekniske problem har 5-HIAA i urin vorte sendt vidare til Rikshospitalet i perioden frå 26.01.2016 til 13.06.2016.


 
Hormonlaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus er no, på ny, klare til å utføre analysen. Den vert – som tidlegare – utførd med massespektrometrisk metode (LCMSMS).

 
Døgnurin skal samlast over eitt døgn i eigna dunk, og volum og samletid må registrerast for utreikning av døgnutskilling. Ei rekke medikament og matvarer kan påverke resultatet.

Sjå www.analyseoversikten.no for meir informasjon.​

 
Referanseområde: <  41.8  µmol/d (Døgnurin)

 

Ansvarleg avdeling:

Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus
Kontaktperson: Avdelingssjef Jørn V. Sagen

Telefon: 55 97 43 96
Epost: jorn.sagen@helse-bergen.no