Lab- info

Endra referanseområde for tryptase

Frå 17.09.18 blir referanseområdet for tryptase endra til <12 µg/L.

​Tryptase blir målt i utgreiing av anafylaktiske reaksjonar. Det er anbefalt å ta ein akuttprøve 1-4 timar etter symptomstart og ein basalprøve ≥12 timar etter reaksjonen. Forbigåande stigning indikerer aktivering av mastceller og basofile granulocyttar. Tryptase blir òg brukt i utgreiing av mistenkt mastocytose.

Endringa er basert på innkøyring av referanseområdet ved laboratoriet.
For utgreiing av anafylaktiske reaksjonar tilbyr laboratoriet eigne analysepakkar.
For meir informasjon sjå analyseoversikten.no eller www.helse-bergen.no/anafylaksiregisteret.

Ansvarleg avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Kontaktpersonar:
Linda K. Ragnvaldsen (praktisk/teknisk) eller Morten Y. Isaksen (medisinsk)
Telefon: 55973140
E-post: linda.kvamme.ragnvaldsen@helse-bergen.no eller morten.yung.isaksen@helse-bergen.no