Lab-info: Cøliakiantistoff

Frå 06.06.18 blir analysepakka for cøliakiutgreiing endra.

Etter ønske frå fleire av våre rekvirentar blir analysepakka for cøliakiutgreiing endra frå 06.06.18. Anti-deamidert gliadin blir tatt ut av pakka, men kan bli rekvirert ut frå indikasjon.

Ansvarleg avdeling:
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Kontaktperson: Silje Helland Kaada, konstituert seksjonsoverlege immunologisk seksjon.
Telefon: 55 97 46 32
Epost: silje.katrine.helland.kaada@helse-bergen.no