Blodbanken

Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus er den største blodbanken på Vestlandet. Det er i underkant av 100 tilsette ved avdelinga, og vi har både bioingeniørar, sjukepleiarar, legar, kontorpersonale og assistentar.

 

Kontakt

Oppmøtestad
Våre blodgivarar kan gi blod på Haukeland universitetssjukehus, på Blodbussen eller på Voss sjukehus. 
Telefon
55 97 30 17
E-post
Postadresse
Haukeland universitetssjukehus
Besøksadresse: Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen

Arrangement