Biobankar ved Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet har fleire biobankar som inneheld blodprøvar, urinprøvar, spytt og vev som skal nyttast til forsking.
Vi har generelle biobankar for forsking innan våre hovudsatsingsområder, og prosjektspesifikke biobankar som er oppretta i samband med pågåande forskingsprosjekt.

​​​​​​​​​​Nokre av våre biobankar

  • Nutrition Intervention Biobank (NIB)
    generell forskingsbiobank for kosthaldsintervensjonar
  • Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt (VFO) 
    generell forskingsbiobank for grunnforsking på overvekt
  • Prospektiv Breast Cancer Biobank (PBCB) – generell biobank for grunnforsking og forsking på behandlingseffekt ved brystkreft.
  • Parakrine og endokrine faktorer ved brystkreft – prosjektspesifikk biobank som tek føre seg betydinga av feittvevet i området rundt brystkreften
  • Steroidar i spyttprøver frå born​
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.