HELSENORGE

Oversikt forskingsprosjekt

Mange av våre pasientar samtykkar til å bidra i forsking på gynekologisk kreft. Her finn du ei oversikt over pågåande prosjekt.

Livmorkreft

01/2019 Prosjekt: Forbedret behandling av livmorslimhinnekreft
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF 
Rek nummer: 2018/594
Sluttdato: 31.12.2033 

03/2019 Prosjekt: Studier vedrørende patogenese, prognostiske faktorer og behandling ved gynekologisk kreft 
Prosjektleder: Jone Trovik, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2009/2315
Sluttdato: 31.12.2020

Prosjektleder: Jone Trovik, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2015/548
Sluttdato: 31.12.2033​

xx/2022 Prosjekt: Genetiske sårbarheter i endometriekreft
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF 
Rek nummer: 424956
Sluttdato: 01.01.2027

Livmorhalskreft

​02/2019 Prosjekt: Genetiske endringer ved livmorhalskreft
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2018/591
Sluttdato: 31.12.2027

Avbilding - bildeundersøking av gynekologisk kreft

05/2019 Prosjekt: Studie om avbildning og biomarkører ved gynekologisk kreft
Prosjektleder: Ingfrid Haldorsen, UiB/Radiologisk avdeling, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2015/2333
Sluttdato:31.12.2038

Eggstokkreft

06/2019 Prosjekt: Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2018/72 
Sluttdato: 31.12.2022

08/2019 Prosjekt: Etablering av immunkompetente musemodeller for eggstokkreft
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/612
Sluttdato: 30.06.2027

09/2019 Prosjekt: Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorreduksjon en biologisk forklaring ?
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/623 
Sluttdato: 31.03.2027

10/2019 Prosjekt: Hvordan påvirker kirurgisk behandling livskvaliteten til pasienter med eggstokkreft?
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/941 
Sluttdato: 31.12.2031

11/2019 Prosjekt: IMPACT - Effekt av nye terapeutiske midler for pasienter som skal opereres for eggstokkreft
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/1168 
Sluttdato: 31.02.2021

xx/2020
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 30477
Sluttdato: 31.12.2028

xx/2020 Identifikasjon av tumor-spesifikke antistoffer i ascites væske hos pasienter med eggstokkreft
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 169911
Sluttdato: 31.10.2025

Andre gynekologiske kreftformer

07/2019 Prosjekt: Identifikasjon av et nytt molekylært verktøy til bruk ved diagnostikk og valg av behandling hos kvinner med svulster i de ytre kjønnsorgan
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/279 
Sluttdato: 30.06.2027​

XX/2021 Prosjekt: Etablering av et organoid modelsystem for kreft i vulva
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 225395 
Sluttdato: 31.03.2026


 


Fann du det du leita etter?