HELSENORGE

Bergen gynekologiske kreftforskings­gruppe - KK

Formålet med forskinga er å få betre kunnskap om korleis underlivskreft oppstår og utviklar seg, og dermed kunne gje ei betre og meir målretta behandling for kvar enkelt pasient.

Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe vert leia av professor Camilla Krakstad, og omfattar leger, cellebiologar, bioingeniørar, farmasøyt, veterinær, fysikar og studiesjukepleiarar.

Fann du det du leita etter?