HELSENORGE

Bergen gynekologiske kreftforskings­gruppe - KK

Formålet med forskinga er å få betre kunnskap om korleis underlivskreft oppstår og utviklar seg, og dermed kunne gje ei betre og meir målretta behandling for kvar enkelt pasient.

Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe vert leia av Professor Jone Trovik, og omfattar leger, cellebiologar, bioingeniørar, farmasøyt, veterinær, fysikar og studiesjukepleiarar.

Gå til vår heimeside

Fann du det du leita etter?