HELSENORGE

Assistert befruktning

Seksjon for assistert befruktning tilbyr behandling til par med ønske om barn. Hos oss har vi dyktige fagpersonar og vi kan dokumentere gode resultat. Vi ønsker å gi våre pasientar trygg behandling i ei god atmosfære.


Seksjonen har sumarstengt fom. 7. juli tom. 7. august.
Meldingar frå helsenorge.no vil ikkje bli svart på før i løpet av veke 32.
God sumar!
Fann du det du leita etter?