Gjennombruddsforskning fra KK om eggstokkreft

En fersk studie viser at vennlige bakterier i skjeden kan forhindre utvikling av eggstokkreft. – Funnet er et gjennombrudd og gir oss forskere en helt ny måte å tenke på, sier professor og overlege Line Bjørge.

Line Bjørge og Grete Augestad

INTERNASJONALT PROSJEKT: Line Bjørge (til venstre), sammen med forskningssykepleier Grete Augestad, som har jobbet med prosjektet i flere år.

​Bjørge er professor og seksjonsoverlege ved Seksjon for gynekologisk kreft på Kvinneklinikken, og har bidratt til den internasjonale studien publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet.

Les mer om forskningen i VG som har skrevet sak om nyheten