Føde 2

Føde 2 er ei kombinert føde-/ barselavdeling. Vår hovudoppgåve er å bidra til at du får ei god fødselsoppleving og ein god start på barseltida. Føde 2 gir fødselshjelp ved ukompliserte fødslar og ved fødslar som krev ekstra oppfølging, overvaking og behandling.

Fann du det du leita etter?