Førebygging av krybbedød

Krybbedød er når eit tilsynelatande friskt barn dør plutseleg og uventa utan forvarsel. Sjølv etter grundig obduksjon og undersøking av omstende, finn ein ikkje nokon forklaring på kvifor barnet døydde.

Teddybjørn i tom babyseng. Foto

Foto: Colourbox.com

I Noreg blir krybbedød satt som diagnose inntil 4 års alder dersom inga årsak blir funne.

Førebygging

 • Legg barnet til å sove på ryggen frå fødselen av
 • Unngå røyking i svangeskapet og i barnets nærmiljø
 • Sørg for gode pusteforhold
 • Unngå for varmt sovemiljø
 • Unngå tepper foran vogna
 • La barnet sove i eiga seng på foreldras soverom eller sørg for forsvarleg samsoving
  - sjå brosjyre om samsoving og trygt sovemiljø for barnet (pdf)
  • Regelmessig bruk av smokk
  • La barnet sover på ein fast og rein madrass
  • Amme barnet om mogeleg

  Meir om risikofaktorar og førebygging av krybbedød:

  Landsforeningen uventet barnedød Informasjon om krybbedød på helsenorge.no
  Fann du det du leita etter?