HELSENORGE

Observasjonspost for gravide

Observasjonspost for gravide er ein del av Føde A. Her blir sjuke gravide eller gravide med komplikasjonar i svangerskapet som treng overvaking og behandling på sjukehus innlagt.

Fann du det du leita etter?