HELSENORGE
gruppebilde av forskningsgruppen

Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe

Formålet med forskinga er å få betre kunnskap om korleis underlivskreft oppstår og utviklar seg, og dermed kunne gje ei betre og meir målretta behandling for kvar enkelt pasient.

Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe blir leia av professor Camilla Krakstad, og omfattar leger, cellebiologar, bioingeniørar, farmasøyt, veterinær, fysikar og studiesjukepleiarar.

For å kunne drive forskinga, er gruppa avhengig av pasientmateriale (blodprøver, urinprøvar og vevsbitar) samt pasientinformasjon. Det vart derfor oppretta en biobank allereie i 2001. Så langt har vi prøvar frå over 4000 pasientar som har samtykka til å delta. Dette er ein stor biobank både i nasjonal og internasjonal målestokk, og gjev oss eit unikt forskingsmateriale.

Sjå oversikt over medlem i gruppa

Fann du det du leita etter?