Barseltilbod etter heimreise for kvinner utanfor Bergen kommune

Barselkvinner og nyfødde frå andre kommunar enn Bergen vil kunne få tilbod om oppfølging frå jordmor etter heimreise frå KK.

Jordmor på heimebesøk hos nybakt mor med baby. Foto
Gjennom samhandling med sjukehuset har kommunane Øygarden, Bjørnafjorden, Alver og Askøy etablert lokale barseltenester, der jordmor følger opp mor og barn etter heimreise.

 

Sjå heimesida til din kommune eller snakk med di jordmor eller fastlege om

Jordmortenesta i Bjørnafjorden kommune

Jordmortenesta i Øygarden kommune

Jordmortenesta i Askøy kommune

Jordmortenesta i Alver kommune