HELSENORGE

Vardesenteret i nye lokale

Helse Bergen og Kreftforeningen har gått saman om å etablere eit nytt Vardesenter i ein ærverdig gamal trevilla i Ibsensgate 118, rett nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.  Her vil alle aktivitetar bli samla under eitt tak.

Her i Ibsensgate skal det nye Vardesenteret halde til.

Vardesenteret har sidan oppstarten i 2014 halde til i mellombelse lokale i foajeen i Parkbygget på Haukeland universitetssjukehus. I løpet av desse seks åra har Vardesenteret hatt stadig fleire besøk, med ein topp på over 16 000 besøkande i fjor.

​Auken i besøk er både ønska og gledeleg. Samtidig har den ført til at kapasiteten på Vardesenteret lenge har vore på bristepunktet. For å gjere noko med dette har Kreftforeningen og Helse Bergen gått saman om å etablere eit nytt Vardesenter i Ibsensgate 118. Helse Bergen har kjøpt den ærverdige gamle trevillaen, og Kreftforeningen skal bidra økonomisk til renovasjon og ombygging, både innvendig og utvendig.

I 2018 fekk 11 654 pasientar kreftbehandling ved Helse Bergen. Litt over 5000 av dei var nye kreftpasientar. Vardesenteret skal framleis vere ein møtestad og ein arena for kreftpasientar, pårørande og etterlatne kor dei kan møte fagpersonar, likepersonar og frivillig vertskap.

Med nye og større lokale får Vardesenteret moglegheit til å utvikle og utvide fleire ulike kurs, aktivitetar og tilbod innan psykososial støtte og meistring, kosthald, rettigheiter/juss og fysisk aktivitet.

Det nye Vardesenteret vil også kome andre pasientgrupper til gode, ved at dei kan nytte seg av lokala når dei ikkje er i bruk av Vardesenteret. 


Her får du ein smakebit av korleis det nye Vardesenteret vil bli.

Sjå korleis det nye Vardesenteret blir innvendig del 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.


 


Fann du det du leita etter?