HELSENORGE

Samtalar og samvær

Gruppesamtaler og individuelle samtaler inngår i rehabiliteringstilbodet. Det å få auka kunnskap om eigen situasjon og dele erfaringar med andre, kan vere svært nyttig enten det er under eller etter behandlinga. 

Gruppesamtale. Seks kvinner sitter rundt møtebord med kaffe og frukt. Foto.

Gruppesamtalar

​​​Fleire ganger i månaden blir det arrangert gruppesamtaler med ulike tema som for eksempel søvn, vegen tilbake til kvardagen, barn og unge som pårørande, lekkasjeproblem, identitet og sjølvbilde, og biverknader av ulike behandlingar​. Hensikten er å auke kunnskap om eigen situasjon, og dele erfaringar med andre.

Individuelle samtalar

Individuelle samtaler inngår i rehabiliteringstilbodet. Første samtale er ein informasjonssamtale om tilbodet, samt kartlegging av den enkelte sine ønsker og behov. Undervegs gjennomføras det oppfølgings- og sluttsamtale.

​Utover det tilbyr KOR individuell rettleiing eller rådgjeving ved behov. Personalet ved KOR, som består av sjukepleiarar, helse- og treningsrådgjevarar, sexologisk rådgjevar, stråleterapeut og ernæringsrådgjevar, har god erfaring og brei kompetanse innan kreft og kreftrehabilitering.

Det kan også ordnast time til andre yrkesgrupper som sosionom, ergoterapeut, sjukehusprest eller klinisk ernæringsfysiolog. 

Sexologisk rådgjeving

Alle kreftramma kan ta kontakt med Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) dersom dei ynskjer time til sexologisk rådgjeving i forhold til verknad/biverknad av behandling, og kva ein kan gjera. Ein kan komme åleine eller saman med partner.

​​​​​Seksualitet og kreft er eit viktig tema.

«Seksualitet er en viktig del av ethvert menneskes personlighet, noe som ikke kan skilles fra andre sider i livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å få orgasme. Seksualitet er mye mer. Det finnes i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Seksualiteten uttrykkes i hva vi føler, hvordan vi beveger oss og hvordan vi berøres av andre. Seksualiteten påvirkes av våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker» (WHO).

Ein kreftdiagnose inneber for mange ein endring i seksualiteten. Enten som ein direkte følgje av sjukdommen eller biverknad av behandlinga.

Sjølvbilde og kroppsbilde kan endras, nokon opplev organfjerning, arrvev, redusert kjensle i kjønnsorgan, erektil dysfunksjon, nedsett lyst, smerter ved samleie, manglande utløysing, lekkasjar og lignande.

Seksualitet er ein av dei mest ømtåelege og private sider ved tilværa. For mange menneske er det vanskeleg å snakka om seksuelle kjensler, lyster og ønskjer, også til ein som står ein nær.

Fann du det du leita etter?