HELSENORGE

Kompetansesenter for nefropatologi

Ved kompetansesenteret blir pasientretta arbeid utført direkte relatert til klinisk patologisk utgreiing av biopsiene. Det blir gjennomført utvida lysmikroskopisk undersøking med spesialfargingar, immunologiske undersøkingar og elektronmikroskop.

I Noreg blir det årleg tatt ca. 450 nyrebiopsiar. Halvparten av biopsiane sendast direkte til kompetansesenteret, mens dei resterande blir granska av registerets patolog.

Fann du det du leita etter?