Palliativt Team

Palliativt team bidrar med råd og rettleiing innan lindrande behandling, pleie og omsorg for pasientar med alvorleg livstruande sjukdom. Vi har tilsyn med pasientar som er innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten er tilvist frå lege på den aktuelle posten.

Les meir om Palliativt Team

Palliativt Team

Palliativt team er ei tverrfagleg gruppe med brei kompetanse som skal bidra med råd og rettleiing innan lindrande behandling, pleie og omsorg for pasientar med alvorleg, livstruande sjukdom.

Teamets medlemmer:

Sjukepleiarar, legar, psykologar, fysioterapeut, sosionom, sjukehusprest og klinisk ernæringsfysiolog.

Målet vårt

Målsetting med lindrande behandling er å gje best mulig livskvalitet til pasient og pårørande ved

 • å lindre smerter og andre plagsame symptom.
 • å ha fokus på det som er viktig for pasientar og pårørande med omsyn til fysiske, psykiske, sosiale og andelege/eksistensielle behov.
 • å legge til rette for god organisering av tenestene som den enkelte pasient og pårørande har behov for.

Vårt tilbod

 • tilsyn til inneliggande pasientar.
 • råd, rettleiing og samarbeid med helsepersonell som har ansvar for dagleg oppfølging av pasienten, og saman med avdelinga planlegge den palliative behandlinga.
 • vurdering og tilvising til andre palliative tilbod utanfor sjukehuset.
 • hjelp til å opprette ein individuell plan.
 • samtalar med pasient og/eller pårørande, inkludert barn og unge.
 • informasjon om rettar og muligheiter, og hjelp til praktiske og økonomiske spørsmål.
 • rettleiing og tiltak frå fysioterapeut.
 • delta på samarbeidsmøte saman med familien og personell frå sjukehusavdelinga og kommunehelsetenesta, til dømes heimesjukepleiar eller fastlege.
 • opplæring i bruk av medisinsk utstyr i heimen, til pårørande eller personell i heimetenestene.

Samarbeid

 • med helsepersonell på sjukehus.
 • med heimetenesta, fastlege og sjukeheim.
 • med andre tilbod (t.d. Sunniva senter for lindrande behandling).

Korleis ta kontakt

inneliggande pasientar blir tilvist av lege. (sekundærhenvisning i DIPS)
Palliativt team kan kontaktast for råd og vurdering. 

Kontakt

Oppmøtestad

Seksjon for smertebehandling og palliasjon skal i løpet av høsten flytte fra Haukelandsbakken 2 til Barne-og ungdomssjukehuset, 4. et. I blokk 1.

Telefon
55977320

Telefaks
55974010
E-post
Haukelandsbakken 2

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering

​Smerteklinikken har kun to parkeringsplasser på baksiden av Haukelandsbakken 2. Dersom du har behov for parkering må du henvende deg i vår ekspedisjon for å få utlevert parkeringstillatelse. Dersom disse parkeringsplassene er opptatt, må du parkere på Sentralblokken, Haukeland Sykehus.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.