HELSENORGE

Smertebehandling og palliasjon, KSK

Seksjon for smertebehandling og palliasjon, også kalt Smerteklinikken, er ein tverrfagleg seksjon som består av ein poliklinikk for langvarig og kronisk smerte med ca 2000-2500 pasientkonsultasjonar i løpet av eitt år. Vi har og to tverrfaglege team, Akuttsmerteteam og Palliativt team, som begge har sin hovudaktivitet gjennom tilsyn til innlagte pasienter.
Frå 01.01.2022 er seksjonen organisert under den nyopretta Smerte og palliasjonsavdelinga i KSK. Frå 01.03.2022 overtar denne avdelinga drifta av den regionale palliative verksemda frå Sunniva avdeling for lindrande behandling. 
Fann du det du leita etter?