HELSENORGE

Smertebehandling og palliasjon, KSK

Seksjon for smertebehandling og palliasjon, også kalt Smerteklinikken, er ein tverrfagleg seksjon som består av ein poliklinikk for langvarig og kronisk smerte med ca 2000-2500 pasientkonsultasjonar i løpet av eitt år. Vi har og to tverrfaglege team, Akuttsmerteteam og Palliativt team, som begge har sin hovudaktivitet gjennom tilsyn til innlagte pasienter.
Fann du det du leita etter?