HELSENORGE

Journaltilgang for pasientar ved Smerteklinikken

Alle pasientar i Helse Bergen som er over 16 år har tilgang til sjukehusjournalen sin på nett via helsenorge.no. Som hovudregel  blir det ikkje sendt ut skriftleg kopi av rapportar til deg som pasient etter konsultasjonar ved Smerteklinikken.

​All pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal. I 2016 fikk pasientar i Helse Bergen, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett. Derfor blir det som ein hovudregel ikkje sendt ut skriftleg kopi av rapportar til deg som pasient etter konsultasjonar ved Smerteklinikken. 

Når du loggar inn på helsenorge.no​ får du tilgang å sjå informasjon om timen din, bli oppdatert på journalen din, og du kan sende melding til sjukehuset om du har spørsmål eller ønskjer å endre time. Fleire av tenestene kan du også bruke på vegner av barna dine og andre som har gitt deg fullmakt.

Har du spørsmål om timen, som hastar å få svar på, kan du kontakte Smerteklinikken direkte på telefon

Les mer om elektronisk tilgang til journal

Fann du det du leita etter?