HELSENORGE

Palliativt Team

Palliativt team bidrar med råd og rettleiing innan lindrande behandling, pleie og omsorg for pasientar med alvorleg livstruande sjukdom. Vi har tilsyn med pasientar som er innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten er tilvist frå lege på den aktuelle posten.

Fann du det du leita etter?