Kvalitet og resultat

Hva er god behandling? Her er de viktigste indikatorene vi bruker når vi måler kvalitet i behandling av LKG-pasienter.

 Her er de viktigste indikatorer som angir grad av kvalitet i behandling av pasienter med LKG:

  • Tale
  • Hørsel
  • Tenner og bitt
  • Ansiktstrekk og -symmetri
  • Generell trivsel
  • Pårørendes tilfredshet med behandlingen
  • Data fra pasienten selv om de er tilfreds med behandlingen (ikke bare fra foreldre), vil komme når barnet er 10 år i psykologidata.
  • Evaluere om behandlingstilbudene når like godt ut i alle helseregioner

Alle variablene over er gode internasjonale indikatorer for kvalitet i LKG-behandling og brukes ved de to spalteteamene i Norge.

Resultater fra registeret

Resultater fra registeret skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning.   Resultatene rapporteres til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Se resultatene fra LKG-registeret

Fann du det du leita etter?