Hva er leppe-kjeve-ganespalte?

Leppe-kjeve-ganespalte er den vanligste medfødte misdannelsen i hode- og halsregionen, og om lag 2 av 1000 levendefødte barn i Norge har leppe-kjeve-ganespalte.

Leppe-kjeve-ganespalte er en medfødt misdannelse der barnet har en spalte i leppe / kjeve og / eller gane i varierende grad. Graden av spalte kan være alt fra en liten ujevnhet til totalt gjennomgående spalte i leppe, kjeve og gane på begge sider.

Operasjonstidspunkt og antall operasjoner bestemmes av spaltetype og barnets vekst og generelle utvikling.

Behov for behandling og oppfølging varierer ut fra pasientens problemstilling og grad av avvik, og alle faggrupper lager en individuell behandlingsplan.

Finn mer informasjon om LKG-spalte på Helse Bergens nettside.

Fann du det du leita etter?