HELSENORGE

Ledig stipendiatstilling i TELEMON NOR-studien

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stipendiatstilling knyttet til prosjektet «Guideline adherence in in-hospital telemetry monitoring. An observational Norwegian multicenter study (TELMON-NOR)».

Hensikten med studien er mellom annet å undersøke omfanget av alvorlig arytmi under telemetriovervåking, påfølgende behandling, samt varighet av overvåkingen og sammenholde dette med internasjonale retningslinjer.

I tillegg vil en undersøke om eventuell alarm fatigue har betydning for helsepersonells oppmerksomhet ved hjerterytmeovervåking i skopsentralen.

Se stillingen her