HELSENORGE

Nasjonal kompetanse­tjeneste for antibiotikabruk i spesialist­helsetjenesten

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk. 
Hovedoppgaven for kompetansetjenesten er å støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. 
Fann du det du leita etter?