HELSENORGE

Nasjonal kompetanse­tjeneste for antibiotikabruk i spesialist­helsetjenesten

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk. Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS), ble etablert i 2023 som en videreføring av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), opprettet i 2011. Hovedoppgaven til det nasjonale senteret er å støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. 
Fann du det du leita etter?