Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

Regionalt kompetansesenter for smittevern (tidlegare Regionalt kompetansesenter for sjukehushygiene) skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i Helse Vest RHF sine helseinstitusjoner.

Hjerteoperasjon. Foto.
 

​Kompetansesenteret bistår andre føretak med rådgjeving og fagleg assistanse. Senteret tilbyr også hospitering for personell og studentar i relevant utdanning ved eige og andre sjukehus i regionen. Senteret har eit nært samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og er involvert i fagutvikling på nasjonalt nivå, til dømes utarbeiding av faglege råd i handteringa av pasientar med antibiotikaresistente bakteriar samt som representantar i nasjonale referansegrupper og fagråd.

Kontaktinformasjon
​Telefon: 55 97 57 17

E-post: sykehushygiene@helse-bergen.no

Postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 BERGEN


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.