Nasjonal kompetanse­tjeneste for antibiotikabruk i spesialist­helsetjenesten

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk. 
Hovedoppgaven for kompetansetjenesten er å støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. 
Les meir om Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning samt forskning og fagutvikling.

Tjenesten skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i de forskjellige helseregionene.

Kontakt